PM Inwest - Materiały, Narzędzia, Usługi Budowlane
Wodomierze radiowe

 

Radiowy system AMR oferuje nową jakość w zakresie odczytu wskazań wodomierzy dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Wireless M-Bus (WMBUS).

Zdalny odczyt wskazań wodomierzy podnosi znacznie komfort życia mieszkańców ponieważ nie wymaga ich obecności w trakcie przeprowadzania odczytów. Pozwala na dużą elastyczność w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych, gwarantując jednocześnie poprawność odczytów, znaczną oszczędność czasu oraz długoletnią pracę urządzenia. System jest konfigurowalny za pomocą terminala i pozwala na nadanie numeru identyfikacyjnego wodomierza, wpisanie stanu początkowego objętości oraz wielu innych parametrów na etapie instalacji, jak również w trakcie eksploatacji wodomierza. Wdrożenie Radiowego systemu AMR w trakcie eksploatacji wodomierzy nie powoduje naruszenia cech legalizacyjnych wodomierzy.

Zalety systemu

 

  • Otwarty – zastosowany protokół komunikacyjny działający w oparciu o normę PN-EN 13757-4 Wireless M-Bus (WMBUS) jest protokółem jawnym, dzięki czemu możliwa jest współpraca z urządzeniami innego producenta.
  • Modułowy - pozwalający na łatwą rozbudowę sieci w trakcie eksploatacji wodomierzy, wg potrzeb i możliwości administratora.
  • Wiarygodny poprzez: zastosowanie optycznego odczytu przepływu, całkowicie odpornego na zewnętrzne pole magnetyczne. Sygnalizację alarmów, które powiadamiają między innymi o zdjęciu nakładki lub nieupoważnionej ingerencji. Eliminację możliwości wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim.
  • Ekonomiczny – odczyt stanów odbywa się przed budynkiem, w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a pozyskane dane mogą być wyeksportowane do formatu pliku csv, tym samym obniżone są koszty odczytów i tworzenia baz danych.
  • Bilansowy – odczyt stanu wszystkich wodomierzy w budynku na dany dzień (w jednym czasie), przyczynia się do zmniejszenia różnic pomiędzy sumą odczytów wodomierzy mieszkaniowych a odczytem wodomierza głównego.
  • Bezproblemowy - odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.

Wodomierz smart+

Wodomierz Smart+ produkcji Apator Powogaz S.A. jest wodomierzem jednostrumieniowym, suchobieżnym, jednym z najlepiej zabezpieczonych przed oddziaływaniem silnego, zewnętrznego pola magnetycznego. Odpornością na działanie tego pola kilkakrotnie przewyższa wymagania określone w normie PN-EN 14154 i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Dane techniczne

Nakładka radiowa Smart Top

Nakładka radiowa Smart Top, zbudowana na bazie nowoczesnego układu mikroprocesorowego, służy do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych z wodomierzy Smart, na odległość do 300 m w terenie otwartym. Układ pracuje w paśmie radiowym 868 MHz, a zainstalowana bateria pozwala na nieprzerwaną pracę modułu do 12 lat. W urządzeniu został zaimplementowany protokół komunikacji Wireless M-Bus zgodny z normą PN-EN 13757-4 z 2005 r. w zakresie bezprzewodowego odczytu liczników mediów, stwarzający możliwość dwukierunkowej transmisji danych.

Nakładka posiada:

  • możliwość odczytu, zarówno za pomocą ręcznego przenośnego terminalu, jak i poprzez stacjonarną sieć automatycznego odczytu danych,
  • układ sensorów optycznych umożliwiających rozpoznanie kierunku przepływu wody, a poprzez uwzględnienie przepływu wstecznego, daje całkowitą zgodność odczytu radiowego ze wskazaniem liczydła,
  • odczyt danych pomiarowych z wodomierza całkowicie odporny na wszelkie zakłócenia powodowane działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
  • możliwość sygnalizacji następujących alarmów: demontażu nakładki, zakłócenia pracy nakładki radiowej np. odłączenie zasilania, oddziaływania polem magnetycznym, wstecznego przepływu, wycieków, wystąpienia przepływu maksymalnego, wyczerpania baterii, przerwanie pracy wodomierza,

Komunikacja radiowa